Vrijwilligersstatuut

Versie 1.0, laatst gewijzigd op zaterdag 2 februari 2019.

Sociale doelstelling van Chiro van 't Stad vzw

Chiro van 't Stad vzw heeft tot doel de vereniging Chiro Lore (stamnummer koepelorganisatie Chirojeugd-Vlaanderen vzw: AG/0104) bekend te maken en de toegankelijkheid er van te verhogen bij buurtbewoners, (potentiële) leden en (potentiële) leiding. Dat doen we voornamelijk door de organisatie van het gratis stadsfestival twintig achttien.

Op deze manier is Chiro van 't Stad vzw (en bijgevolg ook Chiro Lore) een partner voor de buurt. Via twintig achttien slagen we er telkens in vele Antwerpenaren bij elkaar te brengen.

Daarnaast creëren we een platform waar jonge Antwerpse artiesten podiumkansen krijgen.

Juridisch statuut

Chiro van 't Stad vzw is een vereniging zonder winst met ondernemingsnummer 0544751901.

Verzekering

Elke vrijwilliger Chiro van 't Stad vzw is verzekerd voor burgerlijke aansprakelijkheid, ongevallen en rechtsbijstand.

Kostenvergoeding

Chiro van 't Stad vzw geeft haar vrijwilligers kostenvergoedingen op basis van gemaakte kosten. Hiervoor moet de vrijwilliger een betaalbewijs voorleggen (tickets, rekening of factuur).

De geheimhoudingsplicht van de vrijwilliger (volgens artikel 458 van het Strafwetboek)

Chiro van 't Stad verwacht dat haar vrijwilligers de wet op de privacy respecteren.

Wijziging vrijwilligersstatuut

Chiro van 't Stad kan haar vrijwilligersstatuut aanpassen. Dat wordt via www.twintigachttien.be aangekondigd.

Privacyverklaring | Gebruiksvoorwaarden | Foto- en video-afspraken | Vrijwilligersstatuut