Privacyverklaring

Versie 1.0, laatst gewijzigd op zaterdag 2 februari 2019.

Chiro van 't Stad vzw (organisator twintig achttien) hecht belang aan de bescherming van je persoonsgegevens en respecteert je privacy.

In deze privacyverklaring krijg je heldere en transparante informatie over welke persoonsgegevens we verzamelen en hoe wij daarmee omgaan. We doen er alles aan om je privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. twintig achttien houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Dat brengt mee dat wij:

Identificatie Chiro van 't Stad vzw

Chiro van 't Stad vzw heeft als maatschappelijke zetel Lange Lozanastraat 8, 2018 Antwerpen. De contactpersoon is Rik De Lombaerde (0487 557 556, contact@twintigachttien.be). twintig achttien is onze handelsnaam.

Verwerking gegevens

Als Chiro van 't Stad vzw zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van je persoonsgegevens. Ook Chiro Lore verwerkt je gegevens om je op de hoogte te houden van haar diensten en activiteiten.

Als je vragen hebt over de verwerking van je gegevens, dan kan je contact opnemen via de onderstaande contactgegevens.

Chiro Lore

Hertsdeinstraat 25
2018 Antwerpen
web@chirolore.be

Verwerking door Chiro van 't Stad vzw

Chiro van 't Stad vzw verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden en op basis van de volgende rechtsgronden.

Doeleinde Rechtsgrond
Om te kunnen deelnemen aan de activiteiten van Chiro van 't Stad Uitvoering overeenkomst
Om je via nieuwsbrieven en uitnodigingen te informeren over onze diensten en producten Uitvoering overeenkomst
Om een boekhouding bij te houden Uitvoering overeenkomst
Om subsidies te kunnen verkrijgen van de overheid Wettelijke verplichting
Voor archiefdoeleinden Gerechtvaardigd belang
Om gebruik van de site te analyseren Gerechtvaardigd belang
Om inzendingen te verwerken Gerechtvaardigd belang

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens opvragen en opslaan:

Verwerking door Chiro Lore

Chiro Lore verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden en op basis van de volgende rechtsgronden.

Doeleinde Rechtsgrond
Om te kunnen deelnemen aan de activiteiten van Chiro Lore Uitvoering overeenkomst
Om je via nieuwsbrieven en uitnodigingen te informeren over de werking Uitvoering overeenkomst
Om subsidies te kunnen verkrijgen van de overheid Wettelijke verplichting

Verstrekking aan derden

De gegevens die je aan ons bezorgt, kunnen wij aan derde partijen verstrekken als dat noodzakelijk is voor de uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

Daarnaast kan een lokale overheid gegevens opvragen binnen het kader van een subsidie- en/of veiligheidsreglement.

Wij laten nooit persoonsgegevens verwerken door derden als we geen verwerkersovereenkomst met hen afgesloten hebben. Met die partijen maken we uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van je persoonsgegevens te waarborgen.

We verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen die buiten de EU gevestigd zijn.

Bewaartermijn

Chiro van 't Stad vzw bewaart persoonsgegevens niet langer dan nodig voor het doel waarvoor ze ons bezorgd zijn of dan wettelijk vereist is.

Beveiliging van de gegevens

We hebben passende maatregelen genomen om persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking.

Je rechten op het vlak van je persoonsgegevens

Je hebt recht op inzage, correctie, aanpassing van de contactformaliteiten en verwijdering van de persoonsgegevens die we van jou ontvangen hebben. Voor contactgegevens in te kijken volstaat een mailtje naar privacy@twintigachttien.be. Correcties of verwijderingen die wij uitvoeren, worden automatisch doorgegeven aan Chiro Lore en omgekeerd.

Klachten

Mocht je een klacht hebben over de verwerking van je persoonsgegevens, dan kan je daarvoor contact opnemen met ons.

Je hebt altijd het recht om een klacht in te dienen bij de Privacycommissie. Dat is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Wijziging privacyverklaring

Chiro van 't Stad kan haar privacyverklaring aanpassen. Dat wordt via www.twintigachttien.be aangekondigd.

Privacyverklaring | Gebruiksvoorwaarden | Foto- en video-afspraken | Vrijwilligersstatuut